Moodle 2.0(9): El Taller… o com fer autoavaluació i coavaluació

En Moodle 2.0 s’ha reescrit de nou tot el mòdul mal anomenat –al meu entendre- Taller (Workshop, en anglès). Sens dubte el “Taller” és l’eina més completa i complexa que existeix dins Moodle. Tant que és l’activitat que es fa servir menys, en part perquè els càlculs no es realitzaven prou bé en les versions anteriors, però també per les dificultats d’entendre-s’hi entre tantes opcions per part dels professors.

El Talles és l’eina d’autoavaluació i de coavaluació de qualsevol activitat en línia o que sigui susceptible de ser enviada en forma d’un arxiu. Es considera que la coavaluació o avaluació per parells és un dels procediments d’aprenentatge més exigent per part de l’alumne atès que implica criteri i un bon domini del que es pretén avaluar. Resumidament, en aquest mòdul es presenta sempre dos qualificacions; la qualitat de l‘activitat en sí, i la bondat del criteri amb que són capaços d’avaluar els estudiants. Òbviament tot el procés és controlat i validat pel professor. Com que la dificultat de tot el procés és alta, aquesta eina Taller ens permet organitzar i pautar tot el procediment d’una manera força senzilla. El mòdul també coordina la recopilació i distribució de tot el conjunt d’avaluacions en una taula fàcil de visualitzar. Per l’alumne tot el procés és transparent i anònim si així ho desitgen els professors.

Generalment el procés d’avaluació per parells i la comprensió de la forma d’avaluació per criteris cal que sigui “assajada” amb antelació sobre les observacions exemple del professor juntament amb una avaluació de referència.  Els participants del taller poden avaluar aquests exemples i comparar la seva avaluació amb la de referència. És habitual que els criteris s’ofereixin en forma de rúbriques si es pretén facilitar l’avaluació.

Com que és una activitat llarga en temps, sovint es planteja fer-se en el marc de treballs col·laboratius en grups. Malauradament, però, continua sense haver-hi suport per al treball en equip en el sentit d’una presentació per grup d’estudiants i només es contempla l’assignació individual. Un vídeo per fer-se una idea.

I si teniu temps i voleu veure un vídeo del Taller més descriptiu us aconsello aquest: